Paraula de Barcelona

Política de privacitat d'Osoigo

Aquesta política de privacitat s'aplica a la web (d'ara endavant “el portal”). Si us plau, llegiu aquesta política de privacitat detingudament. Hi trobareu informació important sobre el tractament de les vostres dades personals i els drets que us reconeix la normativa vigent en la matèria, tot això, de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

Ens reservem el dret d'actualitzar la nostra política de privacitat en qualsevol moment amb motiu de decisions empresarials o per complir amb eventuals canvis legislatius. Si teniu dubtes o necessiteu qualsevol aclariment respecte a la nostra Política de privacitat o als vostres drets, podeu contactar amb nosaltres a través dels canals indicats més avall.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

El portal és responsabilitat de la mercantil OSOIGO S.L. (d'ara endavant Osoigo) proveïda de CIF B75187948 i amb adreça al Carrer Trinidad número 7 de Zarautz (Gipuzkoa) i correu electrònic info@osoigo.com

Podeu contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades (DPO) a través de la següent adreça o email: dpo@osoigo.com.

Com es produeix l'alta al portal?

Les altes al portal es produeixen amb un formulari de registre amb els camps següents: nom, cognoms, correu i contrasenya pel portal.

L'usuari que es dona d'alta al portal accepta l'ús d'aquestes dades personals a més de confirmar que té més de 18 anys. Si disposem de raons per creure que algú no compleix l'edat requerida i hem recopilat la vostra informació personal sense el consentiment pertinent, eliminarem aquesta informació al més aviat possible.

El teu consentiment és imprescindible perquè puguem obtenir les teves dades. La nostra relació es basa en que ens facilitis el teu consentiment per tractar les teves dades, i no procedirem a fer-ho si no ens les dones expressament. A més de la casella d'acceptació de la Política de privacitat i normes d'ús, us proposem que configureu les vostres preferències publicitàries en el procés de registre o en el vostre Perfil d'Usuari.

Només tu podràs decidir si acceptes i el que acceptes, però necessitem que sempre marquis la casella d'acceptació de la Política de Privacitat per poder tractar les teves dades personals.

Quines dades personals tracta Osoigo?

Les dades personals que obté i tracta Osoigo amb el consentiment que ens atorgues són les següents:

Només esperem que, si us plau, siguis responsable a l'hora de compartir la informació. No podem controlar ni revisar la veracitat de la informació que ens facilites i, per tant, en cap cas no serem responsables de qualsevol conseqüència derivada de la il·licitud, il·legitimitat, alteració, mal ús, frau, o sanció derivada de la informació que hagis facilitat.

En aquest sentit, si ens aportes dades, entenem que garanteixes que són exactes, veraces i que no són dades de tercers.

Qui té accés a les meves dades?

A continuació resumim qui pot accedir a les teves dades:

1) OSOIG S.L.: OSOIG S.L. com a empresa propietària de la plataforma web

Aquesta política de privacitat s'aplica a la web (d'ara endavant “el portal”). Si us plau, llegiu aquesta política de privacitat detingudament. Hi trobareu informació important sobre el tractament de les vostres dades personals i els drets que us reconeix la normativa vigent en la matèria, tot això, de conformitat de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació daquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

Ens reservem el dret d'actualitzar la nostra política de privacitat en qualsevol moment amb motiu de decisions empresarials o per complir amb eventuals canvis legislatius. Si teniu dubtes o necessiteu qualsevol aclariment respecte a la nostra Política de privacitat o als vostres drets, podeu contactar amb nosaltres a través dels canals indicats més avall.

A quins altres destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les vostres dades personals seran cedides exclusivament, en els casos en què hi hagi autorització, als col·laboradors del portal. L'usuari tindrà el control perquè les seves dades personals i de participació siguin incloses o excloses en qualsevol moment a la base de dades dels col·laboradors.

Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?

Osoigo com a propietari i els col·laboradors del portal realitzen tractaments de dades amb les finalitats següents:

D'altra banda, i com és lògic, si una administració pública competent, els jutjats o els tribunals ens requereixen informació, estem obligats a donar-la, així com en el cas que una llei ens imposi una obligació de comunicar informació a un tercer.

Temps de conservació de les vostres dades

Terminis de conservació: Osoigo conservarà les dades personals des del moment que l'usuari/a presta el seu consentiment fins que sol·liciti, es doni de baixa o retiri el seu consentiment per al tractament de dades al portal.

Osoigo conservarà únicament durant 60 dies les sol·licituds d'alta a la plataforma si els usuaris finalment no han procedit a validar els seus comptes (assegura't de comprovar les carpetes d'SPAM, errors en la inclusió del correu electrònic, etc. per tal de poder validar correctament la teva alta al portal).

Possibilitat de retirar el consentiment: l'usuari/ària té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Així mateix, l'usuari/ària podrà oposar-se en qualsevol moment, ja sigui a través del sistema establert a cada comunicació com al propi perfil privat de l'usuari/ària al portal a la recepció de qualsevol comunicació electrònica realitzada des d'Osoigo o des d'un col·laborador del portal.

Com puc eliminar les meves dades del portal?

L'usuari podrà eliminar el compte i totes les dades en qualsevol moment des del tauler de control. Les dades dels usuaris que eliminin el compte al portal també suposarà la supressió del registre de la base de dades dels col·laboradors.

Quins drets té l'usuari/ària i com els pot exercir?

Els usuaris/àries poden exercir els drets que li corresponen en la matèria mitjançant comunicació per escrit a l'adreça d'Osoigo o a l'adreça de correu electrònic indicat a l'encapçalament d'aquest avís legal, incloent en tots dos casos fotocòpia del DNI o altre document identificatiu similar, per sol·licitar l'exercici dels drets següents:

Amb l'objectiu de salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals, us informem que OSOIGO S.L. ha adoptat totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades. Tot això per evitar la seva alteració, pèrdua i/o tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix ​​la normativa, si bé la seguretat absoluta no existeix.

Models, formularis i més informació sobre els drets esmentats: Pàgina oficial de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Com reclamar davant l'Autoritat de Control: si un usuari o ciutadà considera que hi ha un problema amb la manera com Osoigo està tractant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions al DPD (o DPO) d'Osoigo o directament a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

 

2) Col·laboradors: a fi de poder analitzar i interpretar els resultats del procés participatiu realitzat al portal, les seves dades personals (si ens dones el teu consentiment) i les dades de participació seran accessibles a través de la plataforma per part dels col·laboradors del projecte .

 

3) Proveïdors de serveis: Osoigo té contractats diversos proveïdors de serveis per al funcionament correcte de la plataforma. Per exemple, Amazon SES per al servei d'enviament de correus electrònics. En els casos que sigui totalment necessari, Osoigo comparteix la informació amb els seus proveïdors de serveis, però sota acord contractual que en cap cas no puguin compartir la informació dels usuaris que rebin del portal ni fer ús d'aquesta informació per a qualsevol altre fi.

 

Tant Osoigo com les organitzacions col·laboradores podran remetre comunicacions comercials per correu electrònic, telèfon, SMS o per altres mitjans de comunicació electrònica equivalents, publicitat i ofertes comercials i de serveis relacionats.

Les comunicacions es podran remetre només als usuaris que hagin acceptat rebre aquestes comunicacions. L'acceptació d'aquestes condicions establertes a l'efecte que les vostres dades personals seran comunicades a col·laboradors és imprescindible i estaran presents tant en el moment de creació del compte del portal com al tauler de control que disposa cada usuari de la web.

Els usuaris del portal, en tot moment, poden escollir, lliurement i voluntàriament, les opcions respecte a la recopilació i tractament sobre les dades recopilades, podent optar per no fer-ho. No obstant això, si escolliu no facilitar les dades necessàries no podreu optar a la informació. De la mateixa manera, podreu escollir, respecte a les dades d'ús i navegació web així com a la recopilació de cookies, mitjançant configuració a aquest efecte o sota les vostres pròpies opcions, veient-se modificada o alterada l'experiència com a usuari en virtut d'aquella parametrització.

A quins altres destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les vostres dades personals seran cedides exclusivament, en els casos en què hi hagi autorització, als col·laboradors del portal. L'usuari tindrà el control perquè les seves dades personals i de participació siguin incloses o excloses en qualsevol moment a la base de dades dels col·laboradors.

Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?

Osoigo com a propietari i els col·laboradors del portal realitzen tractaments de dades amb les finalitats següents:

Per executar aquestes finalitats només demanarem les dades estrictament necessàries. Sempre, i arreu, només es tractaran aquelles dades imprescindibles sobre les quals tinguem el teu consentiment.

D'altra banda, i com és lògic, si una administració pública competent, els jutjats o els tribunals ens requereixen informació, estem obligats a donar-la, així com en el cas que una llei ens imposi una obligació de comunicar informació a un tercer.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

Terminis de conservació: Osoigo conservarà les dades personals des del moment que l'usuari/a presta el seu consentiment fins que sol·liciti, es doni de baixa o retiri el seu consentiment per al tractament de dades al portal.

Osoigo conservarà únicament durant 60 dies les sol·licituds d'alta a la plataforma si els usuaris finalment no han procedit a validar els seus comptes (assegura't de comprovar les carpetes d'SPAM, errors en la inclusió del correu electrònic, etc. per tal de poder validar correctament la teva alta al portal).

Possibilitat de retirar el consentiment: l'usuari/ària té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Així mateix, l'usuari/ària podrà oposar-se en qualsevol moment, ja sigui a través del sistema establert a cada comunicació com al propi perfil privat de l'usuari/ària al portal a la recepció de qualsevol comunicació electrònica realitzada des d'Osoigo o des d'un col·laborador del portal.

Com puc eliminar les meves dades del portal?

L'usuari podrà eliminar el compte i totes les dades en qualsevol moment des del tauler de control. Les dades dels usuaris que eliminin el vostre compte al portal també suposarà la supressió del registre de la base de dades dels col·laboradors.

Quins drets té l'usuari/ària i com els pot exercir?

Els usuaris/àries poden exercir els drets que li corresponen en la matèria mitjançant comunicació per escrit a l'adreça d'Osoigo o a l'adreça de correu electrònic indicat a l'encapçalament d'aquest avís legal, incloent en tots dos casos fotocòpia del DNI o altre document identificatiu similar, per sol·licitar l'exercici dels drets següents:

Amb l'objectiu de salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals, us informem que OSOIGO S.L. ha adoptat totes les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades. Tot això per evitar la seva alteració, pèrdua i/o tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix ​​la normativa, si bé la seguretat absoluta no existeix.

Models, formularis i més informació sobre els drets esmentats: Pàgina oficial de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Com reclamar davant l'Autoritat de Control: si un usuari o ciutadà considera que hi ha un problema amb la manera com Osoigo està tractant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions al DPD (o DPO) d'Osoigo o directament a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es)